Storytelling: maak jouw lezers een held in jouw verhaal

Storytelling. Het is de nieuwste trend op communicatiegebied. Verhalen vertellen. Echte verhalen wel te verstaan, anders dan ‘verhaaltjes vertellen’. Anders dan ‘Het verhaal gaat…’. Dat zijn verhalen die je kunnen inspireren, maar niet persé waar zijn. Storytelling wordt juist ingezet om de betrouwbaarheid van een organisatie zichtbaar te maken.

Met storytelling laat je zien waar je als organisatie voor staat en wat je drijft. Maar het is meer dan dat. Verhalen doen iets met degene die luistert. Een goed verhaal trekt mensen ín het verhaal. Het gaat over hén. Bij kinderen zie je dat heel sterk. Bij een verhaal over Superman zijn zijzelf ineens de held. Maar ook volwassenen kunnen door een verhaal gaan ervaren dat het hún verhaal is. Of gaan verlangen dat dat zo was. Op die manier zet het mensen in beweging.

 

Verhalen blijven hangen

Lang voordat de eerste letter op papyrus of kleitablet was gezet, werden de belangrijke verhalen al verteld. De verhalen leerden mensen de lessen van het leven. Verhalen blijven hangen. Wat herinner jij je beter: de jaartallen die je vroeger tijdens geschiedenis moest leren, of de verhalen die je geschiedenisleraar je vertelde? De nieuwste filmtrend in Amerika, om sprookjes te gaan verfilmen is dan ook niet vreemd .

Storytelling is ‘een inspirerend communicatiemiddel dat mensen bij boodschappen betrekt en drempels wegneemt. Storytelling brengt het verhaal van merk, organisatie en bedrijf tot leven.’ Vertel het unieke verhaal van jouw organisatie , en mensen vergeten je niet meer.

 

Jouw verhaal: dit zijn wij!

Volgens Guido Rijnja en Ron van der Jagt in hun werk ‘De kracht van verhalen in communicatie’ kan storytelling medewerkers helpen beter zicht te krijgen op de missie van hun eigen organisatie. Wat maakt hen uniek? Wat is hun waarde? Als de medewerkers ‘hun’ verhaal beter kunnen vertellen, versterkt dat het gezicht van de organisatie naar buiten toe. Daarnaast kunnen organisaties zich door storytelling duidelijker positioneren ten opzichte van andere organisaties. Dit is geen overbodige luxe: 40% van de managers, 60% van het middenkader en maar liefst 90% van de medewerkers heeft geen duidelijk beeld van de missie en visie van de organisatie

 

Welk verhaal vertel jij?

Ieder organisatie heeft een verhaal. Ook al besta je voor de buitenwereld nog maar één dag, er is een geschiedenis. Een passie, een gevoel van roeping of een besef van pure noodzaak. Jij wist wat je moest doen, en je deed het. Dat is jouw verhaal. Bij storytelling gaat het om jouw unieke passie en visie.

Wat wil jij uitdragen als organisatie? Klopt dat nog, met het oorspronkelijke verhaal? Waar doe je het voor, en voor wie?

 

Niet alleen met woorden

Verhalen worden niet alleen met woorden verteld. Er zijn talloze mogelijkheden, zoals filmpjes en animaties op Youtube, dvs’s met extra informatie, blogs en facebookpagina’s.  Het interactieve element van die mogelijkheden (delen, reageren) versterkt de kracht van het verhaal. Mensen gaan deelnemen aan jouw verhaal. Zij worden de ‘Superman’ van jouw verhaal.

 

Meer lezen en bronnen:

http://www.frankwatching.com/archive/2009/07/02/de-verschillende-gezichten-van-storytelling/

Het verhaal van Lego http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NdDU_BBJW9Y#!

Les van Brian Sturm Universiteit North Carolina) over storytelling http://www.youtube.com/watch?v=UFC-URW6wkU

http://www.corporatestory.nl/storytelling/wat-is-storytelling/

 

 

Advertenties

Maak je teksten aantrekkelijk voor je doelgroep

Op deze blog geef ik je tips en inspiratie om jouw teksten te laten leven.

Niemand leest graag een saaie tekst (ook al kom je er soms niet onder uit). Maar jij wilt mensen aanspreken, bemoedigen of tot actie aanzetten met jouw teksten.

Jij weet dat Gods bijbelse principes levensveranderend zijn, en jij wilt mensen daarmee helpen. En dus zoek jij tips om jouw website, nieuwsbrief, artikelen of publicaties nog aantrekkelijker te maken voor je lezer.

Doel

Zorg dus dat je helder voor ogen hebt wat je doel is met een bepaalde tekst. Jouw doel bepaalt de soort tekst. En misschien heb je wel meerdere doelen.

Stel, jouw organisatie is betrokken bij een project waar dakloze jongeren graffiti-workshops kunnen volgen. Een onlogisch project, want vergroten die jongeren hiermee nu hun kansen op de arbeidsmarkt? Jouw communicatie hierover is dus belangrijk. Mensen besluiten niet zomaar hun geld te doneren aan dit project! Je eerste doel is duidelijk: verslag doen van het project.

Maar je tweede doel is net zo belangrijk: informatie geven over de visie achter het project. Daarmee versterk je de betrokkenheid en tevens de motivatie van mensen om het project te (blijven) steunen – je derde doel.

Selecteren van informatie

Hiermee heeft jouw tekst al drie doelen, en die bepalen voor een belangrijk deel de inhoud van je tekst. Met deze doelen voor ogen maak je vervolgens een selectie uit de informatie die je wilt presenteren aan je lezers. (In een volgend blog zal ik hier verder op ingaan). Maar wie zijn die ‘mensen’ eigenlijk tot wie jij je richt?

Doelgroep: schrijf je voor ‘Hermien’ of ‘Mitch’?

Het is een open deur: hoe beter jij jouw doel afstemt op je doelgroep, hoe groter de kans dat jij je doel bereikt. Toch hebben veel schrijvers niet (voldoende) scherp voor ogen wie hun doelgroep is. Het logische gevolg is dat zij hun communicatie niet goed afstemmen op de mensen die zij willen bereiken.

Maak nu eens een beschrijving van de mensen die jij wilt bereiken. Wie is de ideale lezer? Zijn het mensen in een bepaald postcodegebied, van een bepaalde leeftijd, met een specifieke hobby, een bepaalde religieuze overtuiging? Stem vervolgens daar zaken als anekdotes, woordkeus en schrijfstijl op af.
Als je het lastig vindt zo’n omschrijving te maken, kun je beginnen met de tip van Eljaa Daae: omschrijf wie je doelgroep niét is (blog Eljaa Daae) .

Natuurlijk heb je als schrijver meerdere doelgroepen, zowel intern als extern. Toch vergemakkelijkt en verbetert het je communicatie om profielen te maken van deze doelgroepen. Tip: geef ieder profiel een fictieve persoonsnaam, en ga met ‘hem’ (of ‘haar’ communiceren.
Bovendien kan er verschil zijn tussen jouw ideale en je huidige lezerspubliek. Maak ook hierin bewuste keuzes.
We gaan terug naar het eerder genoemde voorbeeld: het graffiti-project voor dakloze jongeren. Als je hierover verslag schrijft voor ‘Hermien’ (zestig-plusser, PKN-lid, Barneveld) dan ziet je dat er anders uit dan wanneer je schrijft voor ‘Mitch’ (twintiger, woont in grote stad, houdt van uitgaan). Je geeft andere praktijkverhalen en een andere toelichting van het project. Ook voor het ondersteunen van het project doe je bij ‘Hermien’ een beroep op andere motieven dan bij ‘Mitch’.

En jij bent…?

Stem je doel en je doelgroep goed op elkaar af. Dat probeer ik ook in mijn blog te doen. Jij bent medewerker bij een christelijke uitgeverij of bij een organisatie op het gebied van huwelijk en gezin, identiteit, zending en leven als christen. Je wilt jouw lezers bemoedigen, inspireren in hun dagelijks leven en motiveren in hun leven als christen. Je zoekt naar tips om jouw website, nieuwsbrief, artikelen of publicaties nog aantrekkelijker te maken voor je lezer.

En ik? Ik ben Joyce de Jongh-Foekema, freelance tekstschrijver met een passie voor Gods koninkrijk. Met dit blog ondersteun ik je graag bij het bereiken van jouw doel. Wil je meer weten, ga dan naar http://www.optimataal.nl. Regelmatig plaats ik een nieuwe blog.

Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe blog uit is, mail dan naar optimataal@telfort.nl

Reacties zijn welkom!

Groet,
Joyce